Sanda

Sanda Anca

EN

Sanda Anca is an experienced Senior consultant and trainer for business development with over 20 years’ experience.  She is certified in Management Development Knowledge and Skills by Roffey Park Management Institute in the UK. Sanda is highly skilled in financial analysis, cost-benefit analysis, budgeting, business and strategic planning. Over the years she has drafted complex business development and investment plans, including complex financial analysis, feasibility studies and financial management in different fields of activity such as recycling, IT, hospitality services, agriculture, healthcare etc. She is currently completing a PhD in Economics and International Affairs.  

Sanda is our Intratest trainer covering financial topics for the following courses: M2 – Marketing and Finance, M3 – Integration Challenge, L1 – Accelerated Leadership Program

RO

Sada Anca este consultant senior și trainer pentru dezvoltare de afaceri cu peste 20 de ani experiență. Este certificată în Management Development Knowledge and Skills de către Roffey Park Institute, Marea Britanie. Sanda deține abilități excelente în domeniile analiză financiară, analiză cost-beneficiu, întocmirea bugetelor, planificare strategică de afaceri. În cadrul activității sale, Sanda a întocmit planuri de afaceri și planuri de investitii incluzând analize finaniare complexe, studii de fezabilitate și management financiar în diferite domenii de activitate precum: reciclare, IT, servicii de ospitalitate, agricultură, sănătate etc. În prezent, Sanda se află în curs de finalizare a studiilor doctorale în domeniul Economie și afaceri internaționale.

Sanda este trainerul Intratest care acoperă ariile de studiu cu tematică financiară din cadrul cursurilor: M2- Marketing si finanțe, M3- Provocarea integrării, respectiv L1-Program accelerat de leadership.

 

Madalina

Madalina Cotiu

EN

Mădălina Coțiu is an internationally certified customer care professional with a keen interest on business development and building long term relationships. Madalina holds a PhD in Marketing and has over 10 years’ experience in drafting business and marketing plans in various fields of activity (e.g. recyling, healthcare, IT, agriculture, hospitality services etc.). In 2014, she  was awarded the Combined Communication and Solutions Certification in customer service by the Institute of Customer Service in the UK. Madalina values trust, honesty and things well done. She stands to her word and delivers to the promises made.

Madalina is our Intratest trainer covering marketing topics for the following courses: M2 – Marketing and Finance, M3 – Integration Challenge, and L1 – Accelerated Leadership Program.

RO

Mădălina Coțiu este doctor în Marketing, având peste 10 ani experiență în întocmirea de planuri de afaceri și marketing pentru diferite domenii de activitate (ex. reciclare, sănptate, IT, agricultur, servicii de ospitalitate etc.). În anul 2014, Mădălina a obținut certificarea în domeniul relațiilor cu clienții, Combined Communication and Solutions Certification eliberată de Institute of Customer Service din Marea Britanie. Mădălina are un interes profund pentru domeniul dezvoltării afacerilor și construirea relațiilor de lungă durată.

Mădălina este trainerul Intratest care acoperă ariile de studiu cu tematică de marketing din cadrul cursurilor: M2- Marketing și finanțe, M3- Provocarea integrării, respectiv L1-Program accelerat de leadership.

 

Dan

Dan Ionescu

EN

Dan Ionescu has over 25 years’ as a consultant and management development trainer. Dan is certified in Management Development by the Roffey Park Institute, UK. He has led management development programs mainly address to large and multinational companies. His client portfolio includes companies such as: IKEA, GlaxoSmithKline, Bosch, Endava, NTT, Friesland Campina, Holcim, iQuest, Leoni, Silcotub, Tenaris, Trelleborg, Ursus, Ecolor.  In the past few years, Dan has specialized in the fascinating process of leadership – SML (Self Managed Learning) group Leadership and Coaching.

Dan is our Intratest trainer covering management, leadership and human resources topics for courses: M1: Organisations and People, M3 – Integration Challenge and L1 – Accelerated Leadership Program.

RO

Dan Ionescu are o experienta de 25 ani ca si consultant si trainer pentru dezvoltare manageriala, avand certificare in acest domeniu prin diploma in Management Development obtinuta la Roffey Park Management Institute din Marea Britanie. Programele de dezvoltare manageriala in care a fost implicat s-au adresat în special firmelor mari şi multinaţionale, din România si nu numai. Dintre firmele care au beneficiat de programe de dezvoltare manageriala amintim: IKEA, GlaxoSmithKline, Bosch, Endava, NTT, Friesland Campina, Holcim, iQuest, Leoni, Silcotub Tenaris, Trelleborg, Ursus, Ecolor. In ultimii ani Dan s-a specializat în fascinantul proces de conducere – Leadership şi Coaching de grup de tip SML (Self Managed Learning).

Dan este trainerul Intratest care acopera ariile de studiu cu tematica de management, leadership si resurse umane din cadrul cursurilor: M1- Organizatii si oameni, M3- Provocarea integrarii, respectiv L1-Program accelerat de leadership.